Veiligheid op de werf

29/4/2021
Het aantal arbeidsongevallen in de bouw blijft afnemen. De voorbije jaren daalde het aantal ongevallen waarbij arbeiders meer dan een dag arbeidsongeschikt zijn met 14 procent. Toch blijft er werk aan de winkel, zeker in vergelijking met andere Europese landen. De bouwsector wil daarom dat er nog meer aandacht gaat naar veiligheid op bouwwerven.
Veiligheid is absolute prioriteit

Wat is een arbeidsongeval ?

Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk).

Maatregelen bij Holvoet

Ook bij Holvoet zetten we volop om ál onze collega's een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. Om die reden zijn wij ook ongelooflijk trots op onze extreem lage ongevallencijfers, hoe dan ook blijft onze sector een van de gevaarlijkste van de algemene bouwsector. Onlangs nog, werd een opleiding voor het rijden met een heftruck georganiseerd. Verdere acties die wij ondernemen om ten gepaste tijde de nodige heropfrissing te voorzien:

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever dient verscheidene maatregelen te nemen om de ongevallen te beheren, te onderzoeken en herhaling te voorkomen. Een van deze verplichtingen werden opgenomen in artikel I.6-12 van de codex over het welzijn op het werk. Dit artikel bevat bepalingen omtrent het bijhouden van de arbeidsongevallensteekkaart.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat de dienst voor preventie en bescherming op het werk een ongevallensteekkaart opstelt voor elk arbeidsongeval met ten minste 4 dagen ongeschiktheid. Het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval mag de arbeidsongevallensteekkaart vervangen, op voorwaarde dat de gegevens nodig om de steekkaart op te stellen, op het aangifteformulier worden ingevuld. Overeenkomstig artikel II.1-6, §1, 2°, c), van de codex bestaat een van de taken van de preventieadviseurs uit het opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart waarvan de inhoud is bepaald in bijlage II.1-4 van de codex of het invullen van het formulier voor de aangifte van het arbeidsongeval, overeenkomstig artikel I.6-12 van de codex.

Tabel A van deze bijlage heeft als titel "de afwijkende gebeurtenis", waarmee wordt bedoeld de gebeurtenis waarvan het letsel het directe gevolg is. Indien het opeenvolgende gebeurtenissen betreft, dient enkel de laatste vermeld te worden. Indien het gelijktijdige afwijkende gebeurtenissen betreft, wordt enkel de meest doorslaggevende vermeld.

Tabel B van deze bijlage bevat de titel "bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp".

Hierbij is het belangrijk dat het voorwerp wordt gekozen dat betrokken is bij de afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid. Ook op het aangifteformulier, dat gebruikt wordt om een arbeidsongeval aan te geven aan de verzekeraar, wordt gebruik gemaakt van de codering zoals deze voorkomt in de tabellen A en B. In de gevallen waarin de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk die de arbeidsongevallensteekkaart heeft opgesteld of het formulier voor de aangifte van het arbeidsongeval heeft ingevuld, niet met het gezondheidstoezicht op zijn werknemers is belast, stuurt de werkgever een kopie van de steekkaart of aangifte naar de afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij hij aangesloten is.

In de praktijk is het, gelet op de administratieve vereenvoudiging, aangewezen dat gebruik wordt gemaakt van het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval.

KLIK DOOR
Bron: www.vrtnws.be

Meer nieuws & blogs

May 9, 2022

De job-in-hout van Stijn

bekijk meer
November 29, 2021

COVID maatregelen - Holvoet

bekijk meer
November 10, 2021

Holvoet genomineerd voor Schrijnwerk Awards 2021

bekijk meer