Artikel: Baronie Brugge
Publicatie
August 7, 2019
Leestijd
03' 30"
Tag
#BARONIEBRUGGE
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

“De architectuur verwijst naar een smeuïge chocoladereep in een gouden papiertje”

De zachte diepbruine tint van een smeuïge chocoladereep en de gouden kleur van het knisperende papiertje waar ze minutieus in verpakt zit: je zou voor minder trek krijgen in een zoet tussendoortje. Het zijn net die kleuren die de architectuur van chocoladefabriek Baronie in Brugge domineren.

Enkele decennia na de bouw van de oorspronkelijke productiefaciliteitaan de Kolvestraat klopte Baronie Group opnieuw aan bij VK Architects& Engineers. Ditmaal voor een uitbreiding op dezelfde site. De wens: een‘state of the art’ productieafdeling. Inclusief een nieuw kantoorgedeelte,personeelsruimtes en bezoekersfaciliteiten. Het was meteen ook het uitgelezen moment om de circulatiestromen op punt te zetten.Nieuwe productieafdeling als kloppend hartAchter de voorgevel van het nieuwbouwvolume bevinden zich het landschapskantoor, personeelsruimtes en een bezoekersgedeelte. De volledignieuwe productieafdeling is ingericht aan de achterzijde van het complex.Ze bestaat uit drie zones en vormt de kern van het gebouw. Ze verbindt hetbestaande gebouw als het ware met een nieuwe logistieke zone. Via eensluizensysteem doet de oude faciliteit dienst als opslagruimte voor moulesen afgewerkte producten.“We gingen voor één esthetische geheel”, zegt architect Michiel Devos. “

Hetnieuwe volume is bekleed met donkerbruine sandwichpanelen, een duidelijkeknipoog naar de chocoladekleur. Die panelen hebben we doorgetrokkenover de gevel van het bestaande gebouw. De kopse gordijngevel – de vroegere voorgevel – is quasi volledig dichtgemaakt en gaat zo helemaal op in de nieuweoriëntatie van het gebouw. De inkom bevindt zich aan de langste zijde van hetgebouw.” Die gevel aan de dwarsgelegen Peraltastraat vormt met zijn spel vanopen en gesloten vlakken het nieuwe uithangbord van de site.

Logische circulatiestroom voor elk publiek

Door de graduele groei was de flow in de verschillende afdelingen niet meergoed op elkaar afgestemd. Bij het ontwerp van de nieuwbouw werd dat danook meteen een van de prioriteiten. “Er zijn drie belangrijke circulatieroutesin het gebouw”, licht de architect toe. “Het productiepersoneel gaat viade kleedkamers, het sanitair en het hygiënisch sas naar de productiehal. Enomgekeerd. De nieuwe refter sluit ook aan op die route. Een tweede circulatieroute leidt de bedienden naar de kantoorruimte. Tot slot is er ook sprake vaneen bezoekersroute.”Met die route zet Baronie meer dan ooit in op de beleving van zijn gasten.Net zoals het personeel treden ze het gebouw binnen via de speelse inham inde gevel, die verwijst naar de gouden inleg van een chocoladeverpakking. Deontvangsthal zelf dient zich aan als een dubbelhoge ruimte. Van daaruit starteen echte belevingsroute. Vanop de eerste verdieping krijgen de bezoekersinkijk in het labo, de productiehal en de verpakkingsruimte. Ze wandelen ooklangs een moderne videoroom.

Vanuit een duurzame filosofie

Net als in andere projecten nam VK Architects & Engineers de duurzamegedachte mee in het ontwerp. Bij Baronie uit zich dat in een aansluiting ophet warmtenet van de nabijgelegen verbrandingsoven. De fabriek wordtverwarmd via een stoomleiding. In de productieruimte is weliswaar een stookplaats aanwezig, maar die doet louter dienst als back-upmechanisme. Hetvoormalige gebouw is extra geïsoleerd. Tegelijk dragen de brandwerendetussenwanden in de nieuwe fabrieksruimte bij aan de minimalisering van hetenergieverbruik dankzij hun hoge isolatiewaarde.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Dat de nieuwe chocoladefabriek ook binnenin een smaakvolleafwerking heeft, is de verdienste van Holvoet Gebroeders(Izegem). Met maatwerk en een breed gamma aan binnenafwerkingen gaf het bedrijf Baronie mee vorm. Reeds in deinkomzone merk je de troeven van het maatwerk op, met alseyecatcher de atypische inkombalie. Andere opvallende detailszijn de akoestische wandbekleding met ingewerkte deuren,de massieve blokramen en de blokdeuren. Hoogstaand schrijnwerk, maatmeubilair en totaalprojecten ophet vlak van afwerking: Holvoet Gebroeders staat al meer dan dertig jaar garant voor interieurafwerking op maat. Alle interieuronderdelen worden met veel zorg vervaardigd In de hedendaagseproductieafdeling. Zo ook voor Baronie. “De volledige binnenafwerking is door ons uitgevoerd en gecoördineerd”, legt DieterVandewege van Holvoet Gebroeders uit. “Van de gipskartonwanden en de verlaagde plafonds tot het maatmeubilair. Ookmet onze expertise op het vlak van technische binnendeurenkonden we een meerwaarde bieden. Door het hele proces tecoördineren, ontzorgen we de bouwheer en de aannemer. En datkomt het eindresultaat alleen maar ten goede.”

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023