POLITIEKANTOOR DAT ZIJN GELIJKE NIET KENT
Publicatie
February 19, 2019
Leestijd
03' 30"
Tag
#PZ
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

Efficiëntie is de rode draad doorheen het ontwerp van dit nieuwe politiecommissariaat

Sinds december 2018 opereert politiezone VLAS Drie Hofsteden in Kortrijk vanuit een gloednieuw gebouw. Het vernuftige ontwerp breekt resoluut met het traditionele beeld van een politiecommissariaat, en ook bouwtechnisch zijn er nieuwe wegen ingeslagen. Het project verliep immers volgens een ‘Design Build Maintenance’-formule.

Het commissariaat bevindt zich aan de Minister de Taeyelaan en strekt zichuit over drie bouwlagen. Van daaruit waakt de politie over Kortrijk, Kuurneen Lendelede. Efficiëntie is de rode draad doorheen het ontwerp. Dankzij destrategische ligging en de geïntegreerde dienstvoertuigenparking gaat er bijinterventies geen tijd verloren. Het ontbreken van ‘muren’ in de administratieve gedeeltes stimuleert teamwerk: wijkagenten, sociale politie, lokale recherche, interventieteams, enzovoort huizen in één grote, comfortabele ruimte.Enkel de interne dispatching en monitoring van het cameranetwerk gebeurtvanuit een afzonderlijk lokaal. Daarnaast omvat het pand een munitie- enwapenkamer en twaalf verhoorlokalen (waar 140 kilogram zware akoestischedeuren de discretie van het onderzoek garanderen). Uiteraard is er ook sprakevan een cellencomplex, met mogelijkheden tot line-up, audiovisueel verhoor,vertrouwelijk overleg met een raadsman, Salduz-verhoor, medisch onderzoek,enzovoort. Deze cellen zijn voldoende groot, worden efficiënt verlucht enbeschikken over kwalitatieve sanitaire voorzieningen om een prima comfortte kunnen garanderen. De piekfijn uitgeruste refter en het open publieksgedeelte zijn aangenaam en transparant ingericht.”

Interessant ontwerp en materiaalkeuze

Het ontwerp van dit energiezuinige politiecommissariaat kan op zijn minstcreatief genoemd worden. Het complex is immers opgebouwd rond eenperistilium met een waterpartij of impluvium. De patio wordt aansluitendbeschaduwd door een wolk in de vorm van een zeilconstructie. De clusters zijnin hoefijzervorm georganiseerd rond dit impluvium, waardoor alle dienstenmet elkaar verbonden zijn. Dankzij het uitgekiende ontwerp en de ditomateriaalkeuze weet het gebouw zich qua volumetrie en footprint naadlooste integreren in de campussite. “Het gaat om een rechthoekig volume dat isopgetrokken in een betonstructuur”, vertelt Nadia Jansen, CEO van JansenBuilding Company. “Stadsbader ontwikkelde samen met de architect eensysteem van betonnen gevelpanelen, waarbij de strategische hoeken in hetblauw zijn uitgevoerd. In combinatie met de glaspartijen resulteert dit in decreatie van een rationeel gebouw dat openheid uitstraalt waar het kan engesloten is waar het moet. Tegelijkertijd verkleint de gevelritmering de volumes,zodat het geheel zich inpast in de korrel van de residentiële omgeving. Hetresultaat is een gebouw dat orde en rationaliteit uitstraalt, maar tegelijkertijdeen gevoel van betrouwbaarheid en veiligheid creëert.”

Uniek gevelconcept

De praktische uitwerking gebeurde door het duo Stadsbader (geslotenruwbouwwerken en omgevingsaanleg) en Jansen Building Company(totaalcoördinatie afwerking). Het project kenmerkt zich door de toepassingvan prefabbetonconstructies, waaronder het opmerkelijke gevelconceptmet betonnen sandwichpanelen, die tot 13 meter lang zijn en die zichzo uitstrekken over drie bouwlagen. “Bovendien is er een dubbel pluviaontwateringssysteem en ingestorte bliksembeveiliging geïntegreerd, zonderdat dit afbreuk deed aan het ontwerp”, vertelt Stadsbader. “De sterkgeïsoleerde gevelopbouw in prefabbetonnen sandwichpanelen zorgdetevens voor een verbetering van de K-waarde, waardoor we uiteindelijkhet niveau van een BEN of bijna-energieneutraal gebouw bereikten. Deproductie- en wapeningsplannen zijn door onze eigen stabiliteitsingenieursen tekenaars uitgewerkt met behulp van 3D-tekenwerk en BIM. De effectieveproductie was in handen van ons zusterbedrijf Van Maercke.”

Eerste, maar zeker niet laatste keer

Voor Jansen Building Company, dat samen met Stadsbader en JansenServices nog twintig jaar zal instaan voor het onderhoud van hetcomplex, was het de eerste keer dat het bijdroeg aan de realisatie vaneen politiecommissariaat. “Maar we zijn van plan om te recidiveren”, lachtNadia Jansen. “We kijken er al naar uit om nog meer soortgelijke opdrachtentot een goed einde te brengen. Natuurlijk was het geen alledaagse klus,want we moesten rekening houden met tal van specifieke voorschriften.Maar daar staat tegenover dat we de kans kregen om als afwerkingsbedrijfonze stempel op dit project te drukken, meer bepaald omdat er volgens deDMB-formule gewerkt werd. Zo creëerden we veel licht en ruimte via deintegratie van glazen wanden. Bij de inkleding maakten we gebruik vaneigen producten, met name klimaatplafonds, wanden, verhoogde vloerenen meubilair uit ons eigen schrijnwerkersatelier.

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023