Artikel: Zoutman Roeselare
Publicatie
March 22, 2019
Leestijd
03' 10"
Tag
#INTERIEUR
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

“De modulaire opbouw en globale structuur lieten maximale ruimte voor de krachtige materialen”

Van de kantoren tot de multifunctionele BARSEL: het nieuwe hoofdkantoor van ZOUTMAN flirt met de kenmerken van een traditionele industriebouw zonder in clichés te vervallen. Dankzij enkele duidelijke keuzes maakten de architecten er van bij de start een eigenzinnig gebouw van, zonder in te boeten aan functionele kwaliteiten.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Zowel aan de binnen- als de buitenkant geven houtaccenten het nieuwe gebouw vanZOUTMAN extra uitstraling. Holvoet Gebroeders (Izegem) stond in voor het binnen- enbuitenschrijnwerk, de houten binnen- en buitenbekleding met thermo essen, een deel vanhet maatmeubilair en de binnendeuren.De houten boxen op de verschillende verdiepingen zijn het typevoorbeeld van hoe HolvoetGebroeders het gebouw karakter geeft met thermo essen. De belijning van het donkerbruine hout loopt door van de vloer in de wanden en tot op het plafond. “Die belijningoveral perfect krijgen, ook in het thermo essenmeubilair, was de grootste uitdaging”, zegtDieter Vandewege, zaakvoerder van Holvoet Gebroeders. “Onder meer bij de realisatievan de grote pivoterende deur was het een huzarenstukje om de belijning, de akoestischeeisen en het gebruiksgemak te laten matchen. Dankzij het vakmanschap van onzemensen hebben we dit perfect kunnen waarmaken.”Aan de buitenkant siert het thermisch hout onder meer de inkom. “Het is speciaal behandeldom de natuurlijke vergrijzing binnen en buiten zoveel mogelijk gelijk te houden. Thermo essen isbovendien een ecologische keuze. Dat vond de bouwheer erg belangrijk.”

Door de forse groei van de afgelopen jaren werdhet hoofdkantoor van ZOUTMAN in het centrumvan Roeselare te klein. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking vanzeezout, een product dat de laatste jaren enormaan populariteit wint. Na diverse uitbreidingenvan bestaande sites heeft ZOUTMAN nu eennagelnieuw kantoorgebouw laten neerpoten inde Schaapbruggestraat. Dankzij een beschikbare ruimte van 1.350 vierkante meter kan het aantal bedienden er in de toekomst verdubbelen.

Modern en energiezuinig gebouwHet resultaat is een opvallend glazen volume langshet kanaal Roeselare-Leie. Driedubbel glas zorgt voorruime lichtinval in de kantoren, zonder dat er groteenergieverliezen optreden. De langste gevel – met eenlengte van 45 meter – bevindt zich aan de noordkant,wat een overvloed aan rechtstreekse bezonning en dusook het risico op oververhitting vermijdt. Bovendien iser maximaal voor ecologische materialen geopteerd.“De gevel is naar de groene gordel op de berm van debrug gericht. Dat biedt de medewerkers een mooi, soberzicht”, zegt Jan Cerpentier, CTO van ZOUTMAN. “En infunctie van de warmte en de gezelligheid is er veel houtgebruikt. We verkozen essenhout, een sterke inheemsehoutsoort, in plaats van tropisch hardhout.”

“In de kern is het nog steeds een industriebouw”,vult Roel Cocquyt van CAAN architecten aan,”maar dan wel met een verfijnde afwerking. Wehebben het functionele karakter uitgepuurd. Destructuur loopt rationeel door, en toch heeft elkeverdieping zijn eigenheid door de verschillen inhet plan. Eigenlijk kan je eenvoudig alles uitbreken en terugkeren naar een casco. Die duidelijkestructuur maakt het een slim gebouw. We zijn eringeslaagd om het steriele karakter van een typischeRoeselare

ulaire opbouw en globalestructuur lieten maximale ruimtevoor de krachtige materialen”kantooromgeving te vermijden en tegelijk maximale functionaliteit en flexibiliteit te creëren.”Houten boxen in de hoofdrolBelangrijk in het concept van CAAN architectenzijn de houten vergaderboxen. Hun verspreidepositie doorheen het gebouw maakt dat elke verdieping een ander plan krijgt, terwijl hun warmekarakter en uitnodigende sfeer de toon zetten voorde aanwezige houten accenten. “De boxen gevenelke verdieping op een subtiele manier een eigenidentiteit.

De modulaire opbouw en de globalestructuur lieten maximale ruimte voor de krachtigematerialen”, aldus de architect.Ook in de buitenschil keren de houten accententerug. Zo nodigt de traphal aan de buitenzijdevan het gebouw de gebruikers uit om zo veelmogelijk de trap te nemen, in tegenstelling toteen klassieke, geïsoleerde, kille traphal. Het iseen voorbeeld van de manier waarop CAANarchitecten het steriele karakter van een typischekantooromgeving wist te vermijden. Dat zie jeook in de burelen. Daar is gekozen voor neutralewitte bureaumeubelen. Door de vele houtaccenten en het blauwe tapijt – een knipoognaar water, de bron waar ZOUTMAN letterlijkzijn product uit put – straalt de werkomgevingtoch een huiselijke warmte uit, met behoud vanalle nodige functionaliteit.

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023