Interview: Holvoet & Houtblad
Publicatie
March 27, 2019
Leestijd
02" 50"
Tag
#ZOUTMAN
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

Passend tot op de milimeter

‘Gezelligheid’. Als Christophe Gardin, architect bij CAAN Architecten in Gent iéts wilde bereiken met de betimmering met thermo-essen van diverse ruimten van het nieuwe kantoor van zoutverwerkingsbedrijf Zoutman in Roeselare dan is het dat. ‘Als contrast met het glas en staal en beton van het gebouw zelf.’

Het gaat goed met de firma Zoutman. Het bedrijf levertzout voor alle mogelijke toepassingen, van tafelzout totindustriezout. Het doet dat vanuit een groot terrein metloodsen in Roeselare, tussen Kortrijk en Gent. Binnenkortkomt er een grote nieuwe productiehal bij, en daarvóór ishet nieuwe hoofdkantoor gebouwd. Architect Gardin:‘Dat hebben we, met alle respect, vrij sober gehouden.We hebben wel een beetje gespeeld met het ritme van destalen kolommen, maar verder is het een rechttoe-rechtaan industrieel gebouw. De achtergevel is van beton en geheel gesloten, daar komt op een paar meter afstandtoch de betonnen wand van de zoutloods. Aan de drie andere zijdes hebben de werknemers veel licht en zicht doorde grote puien in triple glas. Het gebouw is energieneutraal, dankzij een lucht-water-warmtepomp die op hetdak staat en een WTW-luchtinstallatie. De benodigdeelektriciteit zal worden gecompenseerd met zonnepanelen die nog op de daken van het kantoor en de nieuweloods moeten worden geïnstalleerd.’ Voor het gebouw iseen viaduct met een talud. De werknemers kijken uit op het groen van het talud. Om de dakinstallatie aan het zichtvan de automobilisten te onttrekken heeft het dak eenhoge opstand.

Thermisch essen

‘Vanaf het begin wilden we op welbepaalde plaatsen, bij de ingang, op de verdieping in devergaderzaal voor gasten en op de tweede verdieping inde vergaderruimten voor de medewerkers, een intieme,warme sfeer creëren’, legt Gardin uit. ‘Met hout, datstond vast. In eerste instantie dachten we aan Afrormosia,een mooie, donkere houtsoort uit West-Afrika. Maar dekostprijs daarvan viel ons nogal tegen. Zo kwamen we opthermisch essen, een product van leverancier Carpentier.Het thermisch verduurzaamde essenhout is behandeld met Rubio Monocoat, een parketolie die we op alle vloeren, wanden en plafonds hebben laten aanbrengen. Zoheeft het precies die warme, gezellige uitstraling die wezochten.’

Passend tot op de millimeter

Het kantoor kent verder vrij standaard meubels; bureaus en bureaustoelen,waarbij de ruimten functioneel gescheiden zijn metakoestische panelen van leverancier Triplaco, materiaaldat ook voor kasten en dergelijke gebruikt is. Het zijn platen met een mdf kern en een toplaag van houtfineer. Ditdeel van het interieur werd getimmerd door de firma Planofurn uit Waregem. Voor het schrijnwerk in de essenhouten ruimten werden de specialisten van Gebroeders

Holvoet uit Isegem ingehuurd. Gardin: ‘Ons architectenkantoor is gekend om de zeer verzorgde afwerking. Datwilden we met deze ruimten ook zeer zeker bereiken. Alvoor de bouw hadden we het schrijnwerk ingetekend,maar toen de ruimten eenmaal gerealiseerd waren zijn wealsnog, samen met de mensen van Holvoet, de ruimtengaan inmeten. Alles moet tot op de millimeter passen.Denk bijvoorbeeld aan stopcontacten en luchtroosters diewe precies op de naad wilden laten uitkomen, terwijl weook de belijning van het hout wilden laten doorlopen vanvloer, via wand in plafond, ook over de eveneens betimmerde deuren. Een klus waar we, mijns inziens, heel goedin geslaagd zijn.’

Vergrijzing

Gardin is tevreden over het resultaat al wijsthij er op dat de mate van vergrijzing van het hout nog roetin het eten kan gooien. ‘Ook bij de ingang, dus in de buitenlucht, hebben we het thermisch essen aangebracht.Eveneens ingeolied. We weten al zeker dat het hout metde regelmaat van een paar jaar ingeolied moet worden omhet een egale uitstraling te laten houden. Maar we wetennog niet zeker hoe de kleur zich zal gaan houden onderinvloed van de zon, ook aan de binnenzijde. Maar het iseen gecommuniceerd en ingecalculeerd risico. De kans isgroter dat de sfeer en uitstraling van het hout nog vele jaren zo zal blijven.’ •

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023